Uponor Vario Påfyllning/avluftn ventil

För påyllning/avluftning av golvvärmeslingor då slingorna monterats ovanför shuntgruppen.

Detaljer
Art.nr.RSK nr.  par/frppar/krtEnhet
Produktlista
10618025398302110par